Barion Pixel
2024.
szeptember 22.
vasárnap, 16:00 óra
esőnap: szeptember 29.
a BENEVEZÉS megnyílt!

A 4. GYŐRI VÍZICSILLAG


A Győri Vízicsillag - a városnéző vízitúra - a folyókhoz és a városhoz egyszerre kötődő, szabadidős - családi - egészségsport jellegű élmény-esemény, vízi rendezvény, melyet szervezője – kellő érdeklődés esetén – az őszi napéjegyenlőséghez közeli hétvégére évente ismétlődően meghirdet.

Az 1. Győri Vízicsillag - a városnéző vízitúra – 2021. szeptember 25-én mint „10-nél kevesebb evezős vízijárművel zajló” vízitúra haladt végig Győr Belvárosának folyóin.

A 2. Győri Vízicsillag - a városnéző vízitúra – 2022. szeptember 10-én zajlott, a résztvevő személyek és hajók száma is gyarapodott.

A 3. Győri Vízicsillag - a városnéző vízitúra – 2023. szeptember 24-én zajlott …volna, már 40 hajóval, 100-nál több benevezett résztvevővel, ha az egész napos, özönvízszerű eső el nem mosta volna…!

A Győri Vízicsillag - a városnéző vízitúra - nem verseny, a szervezők a résztvevők vízen haladásának idejét nem mérik. A szükséges benevezés (díja: 3.500 Ft/fő) a biztonságos lebonyolítást segíti elő.

A Győri Vizicsillag szelíd és derűs szórakozás…! – A városnéző vízitúra során a magunk ill. az ismerősök, családtagok közös erőfeszítésével hajtott, lendületesen sikló vízi járművekből újra s újra feltárul Győr folyók parti arca, a hétvégi korzó; a résztvevők – kellemes fáradozásuk közben - a város hangulatának, a partokon nézelődők a résztvevők örömének lehetnek részesei.

Saját hajóval nem rendelkezők
a www.gyorivizicsillag.hu oldalon a KÖZLEMÉNYEK lapon tájékozódhatnak a beszállási lehetőséget kínáló ill. hajót bérbeadó partnerekről.

Érem és emléklap
Akik 2024. szeptember 8-án, vasárnap este 23:59 óráig beneveztek és a távot teljesítik, az ÉRK bója után a partra szállás előtt, a vízen lehorgonyzott pontonról befutó érmet és emléklapot kapnak. A további benevezők emléklapot kapnak: ez a benevezés időpontjától függően helyszíni vagy – a határidő végső szakaszában nevezők részére, a benevezéskor megadott e-mail címükre - on-line küldendő emléklap lesz.

A vízi rendezvény meghirdetője, szervezője Békési György rendezvényszervező e. v., a www.gyorivizicsillag.hu honlap tulajdonosa. A rendezvény elsődleges hírforrása a www.gyorivizicsillag.hu honlap KÖZLEMÉNYEK rovata.


+ Időpont

2024. szeptember 22., vasárnap, kezdete: 16:00 óra.

Naplemente aznap: 18:47 óra. A folyóvizek várható hőmérséklete: +16-18 °C.

Esőnap: 2024. szeptember 29.
Kedvezőtlen helyszíni időjárás, viharos szél, villámlás, nagy eső, köd vagy annak veszélye esetén a szervezők a rendezvény kezdetét egy órával későbbre halaszthatják és / vagy a tervezett útvonalát lerövidíthetik, amit legkésőbb a helyszínen, a vízre szállás előtt közölnek. Ha a halasztással és / vagy rövidítéssel sem biztosíthatók a biztonságos lebonyolítás feltételei, a 2024. évi rendezvény elmarad – ez esetben a szervezők a nevezési díjat a befizetőnek 5 munkanapon belül visszautalják. Halasztás, rövidítés vagy elmaradás esetén a szervezők a további kártérítési igényt kizárják.

Ha a szeptember 22-i Vízirendezvény elmarad, az arra leadott nevezések érvényüket vesztik, a nevezési díj visszajár. Az esőnapi Vízirendezvényre minden esetben újra be kell nevezni.

A vízi rendezvény vége: amikor a részt vevő utolsó hajóegység áthalad az ÉRK bója előtt vagy legkésőbb amikor a szervezők a pályát jelölő bójákat és az ellenőrző pontonokat bevonják a folyómederből. A bevonás kezdete az 1 bójánál legkésőbb 18:45 óra, befejezése az ÉRK bójánál várhatóan 19:15 óra. Ezen időpont után a még vízen tartózkodó benevezett személyek nem minősülnek a Győri Vízicsillag vízi rendezvény résztvevőinek. Velük kapcsolatban a Győri Vízicsillag esemény szervezője a személyi és vagyoni kártérítés lehetőségét külön is kizárja.

+ Helyszín és útvonal

Győr, Aranypart 1. – Mosoni-Duna – Rába - Mosoni-Duna - Aranypart 1.
A vízi útvonal indulási és érkezési pontját és a fordulókat a Győri Vízicsillag vízi rendezvény védjegyével és IND, Y, 1, 2, 3 és ÉRK felirattal ellátott, a folyómederben rögzített bóják jelölik.

A tervezett pálya hossza: kb. 9,0 km.

+ A résztvevők köre

A Győri Vízicsillag vízi rendezvényen a szükséges fizikai erőnléttel és vízi tapasztalattal rendelkező személyek, a saját felelősségükre vehetnek részt. A vízi rendezvényen a 6-14 életév közötti, a 14-18 életév közötti és a 18 életév feletti személyek a BENEVEZÉS részben található feltételek szerint vehetnek részt. A résztvevőnek a fenti besorolás szerinti életévet legkésőbb a rendezvény napján be kell töltenie.

„Aki az ARPARACE rendszerében korábban már nevezett valamilyen versenyre, rendezvényre, az az ott alkalmazott e-mail-címével, jelszavával a Győri Vízicsillag nevezési rendszerébe is beléphet.”

A Győri Vízicsillag vízi rendezvényen bármely emberi erővel és evezővel vagy emberi erővel és áttételes hajtóművel mozgatott vízi sport- és túraeszközzel – a továbbiakban: hajóval - részt lehet venni. A hajó lehet ladik, csónak, kajak, kenu, evezős, sárkányhajó, SUP és egy- vagy több-testű, emberi erős hajtóműves hajó: csavarcsónak, előre-evezős (pl. XCAT RowVista) vagy pedálműves (pl. Hobie Mirage) is.

A részvétel strandcsónakkal, vitorlással vagy vitorlával segített hajtású hajóval, vízibiciklivel: a vízfelület adottságai miatt nem megengedett.

+ A részvétel körülményei

A Győri Vízicsillag vízi rendezvény szervezője meghirdeti az esemény időpontját, megszerzi a szükséges tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulásokat, megszervezi a nevezést és kitűzi a vízi útvonalat; azon a résztvevők a vízi közlekedésre vonatkozó előírások és szabályok, az „önmagam által önmagamnak szervezett vízitúra” – tárgyi felszerelésre, felkészülésre és személyi alkalmasságra, a 18 év alattiak gondviselésére, a veszélyhelyzet elkerülésére ill. kezelésére és a társas viselkedésre vonatkozó - szabályai és a polgári felelősségviselés alapján, saját felelősségükre vesznek részt.

Ha a Győri Vízicsillag vízi rendezvényen történő részvételt egyes hajónemek országos szakági szövetsége tagjai számára versenynek vagy edzésnek minősíti és azt saját hírcsatornáin velük kellő időben közli, akkor a tagok ezen vízi rendezvényen az országos szakági szövetség verseny- és edzésszabályai szerinti módon és az azokban előírt kötelező felszereléssel vesznek részt.

A www.gyorivizicsillag.hu honlapon regisztrált jelentkezők a szükséges szülői és edzői nyilatkozat leadásával és hajójuk rajtszámának helyszíni átvételével a vízi rendezvény tényleges résztvevőivé válnak.

Ha a résztvevő személyek, hajóegységek közül bármelyik a következő bója előtt nem kíván elhaladni ill. a tervezett pályáról bármi okból letér, akkor azt a nevezés lezárultáig www.gyorivizicsillag.hu közlendő) honlap KÖZLEMÉNYEK alatt közlendő telefonszámon - a vízi rendezvény központjába szóban vagy SMS-ben jelentse be. (A Rábán a Radó-sziget mellett a folyó keleti, várfal felőli ága a meghirdetett útvonal.)

A tervezett útvonalról – bejelentéssel vagy anélkül - letérő személyek és vízi eszközeik a továbbiakban nem minősülnek a Győri Vízicsillag vízi rendezvény résztvevőinek. Velük kapcsolatban a Győri Vízicsillag esemény szervezője a személyi és vagyoni kártérítés lehetőségét külön is kizárja.

A Győri Vízicsillag vízi rendezvényre benevezők a nevezéssel hozzájárulnak a nevezéskor kért adataiknak a rendezvény biztonságos lebonyolításához történő felhasználásához, a rendezvényhez kapcsolódó események során fénykép- és video- felvételek készítéséhez. Az adatokat és a felvételeket a szervezők a rendezvény hangulatának nyilvános bemutatása és a következő évi esemény meghirdetése érdekében használja fel, teszi közzé.

A részvételhez szükséges hajókról és eszközökről, beleértve azok helyszínre és elszállítását, mindenkinek magának kell gondoskodnia. A vízen mindazok, akiknek részvételét országos szakági szövetsége nem minősítette versenynek vagy edzésnek, kötelesek mentőmellényben tartózkodni, amelyről szintén mindenkinek magának kell gondoskodnia. A vízi eszközökben, eszközökön ez alkalommal is legfeljebb a gyártó által meghatározott számú személy tartózkodhat. A táv megtétele során a hajóban kisállatot ne vigyünk magunkkal.

A táv megtételéhez az alábbiak szükségesek:

 • hajó és evező(k),
 • mentőmellény, nem-verseny/-edzés vagy verseny/edzés besorolás szerint,
kötelező felszerelés csomag a hatályos Hajózási Szabályzat szerint:
 • mentőmellény, a csónakban tartózkodó számának megfelelően,
 • 1 db legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs és
 • 1 db legalább 5 m hosszú, kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél,
valamint
 • az időjárásnak megfelelő öltözet,
 • ivóvíz, gyümölcs, édesség, igény szerint,
 • megfelelő erőnlét és
 • felelősségérzet mások és magunk iránt.

Legyen velünk legalább 1 mobiltelefon, vízhatlan tokban, telefonkönyvében a vízi rendezvény központjának ügyelet - a nevezés lezárultáig www.gyorivizicsillag.hu honlap KÖZLEMÉNYEK alatt megadott telefonszámával!

+ Lebonyolítása

A szervezők a Győri Vízicsillag esemény védjegyével és IND, Y, 1, 2, 3 és ÉRK felirattal ellátott bójákat a rendezvény napján 13:00 órától kezdve a TERVEZETT ÚTVONAL szerinti helyeken, a folyómeder közepén elhelyezik és kellő biztonsággal lehorgonyozzák.


Érkezés, távozás, le- és felrakodás, gépkocsi-várakozás

A személygépkocsival érkezők a parkolás és a vízre szállás műveletét együtt tervezzék meg! A győri Aranypart 1. a Széchenyi Egyetem, a Lapos Tanszék és más vendéglátóhely, bal- és jobb-parti vízisport-telepek közelében található. A közforgalmi gépkocsi-várakozóhelyekről a vízi útvonal indulási helye 100-300 m távolságban érhető el. Ezek az esemény idején már ingyenesen igénybe vehetők. A vízpartra a Lapos Tanszék melletti, sorompóval védett lejárón lehet lejutni. A vízparton korlátozott számban lehet megállni és le-/felrakodni. A szervezők kérik a gépkocsival érkezőket, hogy – a sorompón belüli le-/felrakodást követően, az esemény időtartama alatt - gépkocsijukkal a sorompón kívül parkoljanak.


Rajtszám átvétele

A szervezők a nevezéskor adott sorszámot / rajtszámot a hajó kapitányának – személyazonosságának igazolása mellett – a Győr, Aranypart 1-en felállított, a Győri Vízicsillag vízi rendezvény védjegyével megjelölt sátorban adják át, az átvételt nyilvántartásukba feljegyzik. A sorszám / rajtszám átvételével a kapitány egyúttal azt is igazolja, hogy legénységének tagjai azonosak a nevezés során a Győri Vízicsillag adatbázisába bevitt személyekkel. Ezt követően az esetleges nyilvántartási eltérésekkel kapcsolatban a Győri Vízicsillag esemény szervezője a személyi és vagyoni kártérítés lehetőségét külön is kizárja.


Vízre szállás és elindulás

A hajóba ne vigyünk felesleges tárgyakat! A hajóba szánt tárgyakat fűzzük fel kellően erős zsinórra, a zsinórt rögzítsük a hajóhoz úgy, hogy ott botlást ne okozzon!

Akinek lehetősége van, szálljon vízre a közeli vízisport-telepeken, vendéglátóhelyek stégjén!

Akinek erre nincs lehetősége, az az Aranypart 1. Lapos Tanszékhez (vendéglátóhelyhez) közeli fövenyes szakaszán szálljon vízre és a 16:00 órai indulásig a vízen gyülekezzen. A vízre szállás a helyi műsorközlő felhívására 15:30-tól megkezdődik. A vízre szálltak a később érkezőknek adjanak helyet, a Mosoni-Dunán szükség szerint felfelé evezve. A vízen a helyi műsorközlő irányítása szerint célszerű a hajóosztályok mozgékonysága szerint besorolni ill. hajóosztályonként kisebb csoportokba szerveződni. A szervezők kérik a teljes mezőny együttes vízi gyülekezését, folyásirányba, azaz menetirányba fordulását 15:55-ig, majd a közös indulást.

A résztvevők a 4. Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra - útvonalán az IND bójától és a felette levő vízfelületről a 16:00 órakor felhangzó hármas kürtjelre indulnak el.


A vízen

A Győri Vízicsillag vízi rendezvény során a vízen haladás elve:

 • haladás a folyómeder menetirány szerinti bal oldalán,
 • haladás a folyómeder szélességének menetirány szerint bal oldali egyharmadában – egynegyedében.

A folyómeder menetirány szerinti jobb szélét a szembejövők veszik igénybe. A meder középső részét tartsuk szabadon az előzésbe kezdett hajók ill. a biztonsági motorosok számára!

Az indulást követő 100-300 méteren a hajóegységek sebességük alapján soroljanak be egymás mögé. Előnyös, ha laza csoportban haladunk – csoportunk tagjai láthatják, ha segítségre van szükségünk.

A folyó kanyarulataitól függetlenül a menetirány szerinti bal part közelében haladjunk. Haladásunk közben a vízbe nyúló fákat, a vízben úszó tárgyakat ne közelítsük meg 3-5 m-nél jobban, azokat ne érintsük meg, ne kapaszkodjunk beléjük! Kerüljük a túlzott sebességet, a hajókban tartózkodók hirtelen súlypont-váltását, a hajók hirtelen irányváltását! Ahol a vízfelület szélessége megfelelő, ott lehetséges a párhuzamos haladás. Haladjunk körültekintően és hagyjunk 5-10 m széles sávot az előzésbe kezdő hajó(k)nak! Csak akkor kezdjünk előzésbe, ha biztonságos végrehajtásának feltételei kellő ideig fennállnak, ha azzal nem veszélyeztetjük mások biztonságát!

A fordulók előtt lassítsunk olyan sebességre, forduljunk olyan íven, amivel borulásunk biztosan elkerülhető! A folyómeder közepében rögzített Y, 1, 2 és 3 felirattal ellátott bóják körzetében is úgy haladjunk, hogy bója az irányváltás folyamán végig a jobb oldalunkon legyen.


Veszélyhelyzet

A vízen szinte minden lassan történik – kivéve a bajt!

A bajt legjobb megelőzni! A folyók medre telt, sebességük jellemzően legfeljebb 1 km/óra, de a helyi örvények, az úszó tárgyak, a benyúló fák és a széllökések külön is, együtt is figyelmet kívánnak! A veszélyhelyzet megelőzésére mindenki az „önmagam által önmagamnak szervezett vízitúra” felelősségtudatával készüljön! A Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra során és útvonalán a rendezvény hatósági engedélyében előírt számú vízimentő tart ügyeletet– ne adjunk nekik munkát!

Borulásunk esetén bízzunk a mentőmellényben, kapaszkodjunk evezőnkbe, a hajónkba, maradjon együtt a hajók legénysége! A hajó vezetőjének utasításai szerint törekedjünk a mielőbbi, biztonságos partra szállásra és a segítők értesítésére! Ha mások borulását látjuk, legyünk segítségükre úgy, hogy a nagyobb bajt elkerüljük!

A Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra során közreműködő vízimentőket - a nevezés lezárultáig www.gyorivizicsillag.hu honlap KÖZLEMÉNYEK alatt megadott – telefonszámon át – értesítsük; a telefonszámot mentsük el még indulás előtt!

A Győri Vízicsillag esemény részeivel és egészével kapcsolatban a szervezők a személyi és vagyoni kártérítés lehetőségét kizárják.


Célba érkezés és a vízi rendezvény zárása

Az ÉRK bója a Mosoni-Dunán, az IND bója felett kb. 100 m-re található. A résztvevők az ÉRK bóját elhagyva soroljanak be a Győri Vízicsillag védjegyével ellátott pontonhoz, ahonnan a szervezők – még partra szállás előtt, az ÁSZF-nek megfelelően – átadják számukra a részvételt igazoló érmet, emléklapot. Ezt követően a résztvevők igény, célszerűség szerint - a közeli vízisport-telepeken, vendéglátóhelyek stégjén vagy az Aranypart 1. Lapos Tanszékhez közeli fövenyes partszakaszon - szabadon partra szállhatnak.

A szervezők a Győri Vízicsillag vízi rendezvény befejezésekor az esemény védjegyével és IND, Y, 1, 2, 3 és ÉRK felirattal ellátott, a folyómederben rögzített bójákat és az ellenőrző pontonokat a folyómederből eltávolítják, bevonják. A bevonás az 1 bójánál kezdve legkésőbb 18:45 órakor indul, befejezése az ÉRK bójánál várhatóan 19:15 óra.

+ Benevezés

BENEVEZEK!

„A szükséges benevezés A Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra biztonságos lebonyolítását segíti elő.

A benevezés alapján a hajók a helyszínen, indulás előtt sorszámot / rajtszámot kapnak. A rajtszámot, a kapitány nevét és az egyes hajók legénységét a Győri Vízicsillag adatbázisa tartja nyilván és kapcsolja egymáshoz.

A benevezés csak a honlap BENEVEZÉS rovatán lehetséges. Tervezett kezdete: 2024. április 10., lezárása 2024. szeptember 21., szombat 23:59 óra. A nevezési díj és kedvezmény: későbbi egyeztetés szerint, a BENEVEZÉS rovatban feltüntetett feltételek fennállása esetén lehetséges.

 1. A 18 életévnél fiatalabbak részvétele
  1. A Győri Vízicsillag vízi rendezvényen 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt.
  2. A Győri Vízicsillag vízi rendezvényen 6-14 éves életkor közötti személy csak csapathajóban nagykorúval, vagy igazolt versenyzőként, egyesületi csapatban vehet részt, az alábbiak szerint:
   1. Részvétel csapathajóban:
    Feltétele, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a helyszínen a regisztrációs pultnál leadja, és legalább egy nagykorú tartózkodik vele a csapathajóban.
   2. Részvétel egyesületi csoportban egyszemélyes hajóval:
    Ennek feltétele, hogy a résztvevő olyan egyesületi csoport tagja legyen, amely közösen indul a Győri Vízicsillag vízi rendezvényen.
    A nevezés lépései:
    • A felelős edző benevezi magát az eseményre
    • A csoport tagjai online benevezik magukat az eseményre
    • Az edző a regisztrációs pultnál leadja kitöltött, aláírt EDZŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATot és a csoport minden tagjának SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATát
    • Az edző felveszi a 6-14 közötti csoporttagok rajtszámát
    • A csoport vezetője a csoport tagjait a Győri Vízicsillag vízi rendezvényen végig kíséri.
  3. A Győri Vízicsillag vízi rendezvényen 14-18 éves kor közötti személy a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATal vehet részt, amelyet a helyszínen a regisztrációs pultnál, a rajtszám átvételekor le kell adni. Ez abban az esetben is szükséges, ha a szülő és a kiskorú egy csapathajóban eveznek.
 2. A 18 életévüket betöltött személyek

  a Győri Vízicsillag vízi rendezvényen a vízi közlekedés és a szabad vízen tartózkodás általános szabályai szerint vehetnek részt.

 3. Legénységcsere

  Legénységcserére csak a helyszínen van lehetőség 2 000 Ft / fő díj ellenében.
  A legénységcserét csak a személyesen a Kapitány kezdeményezheti.

  Kapitány cseréjére csak egészségügyi okból van lehetőség, amit legkésőbb 2024. szeptember 21. 23:59 óráig az info@gyorivizicsillag.hu e-mail címen be kell jelenti.”

Előzékenységgel, bajtársiassággal

hozzuk ki a Győri Vízicsillagból a lexebbet, a legjobbat!